ఊహించని పరిస్థితుల కారణంగా సకాలంలో పనులు పూర్తికాక అందరం బాధపడుచున్నాము.పరిస్థితులు అనుకూలించగానే ఆగిపోయిన పనులు కొనసాగుతాయి.కాలాన్ని వృధాచేసుకోవద్దు.