అసాధారణ పరిస్థితుల కారణంగా వాయిదాపడిన సెమిస్టర్ పరీక్షల నిర్వహణ కొద్దిరోజుల ముందస్తు సమాచారంతో నిర్వహించబడును. మీ అమూల్యమైన కాలాన్ని వృధాచేసుకోవద్దు.